WspółdzielniaLogo PCWZ „Współdzielnia”
Ideą przyświecającą powołaniu i działaniu Pozarządowego Centrum Współdzielenia Zasobów „Współdzielnia” jest społecznie odpowiedzialna ekonomia współdzielenia. Jednocześnie, realizując ten projekt mamy szansę zbudować sieć współpracy organizacji pozarządowych i podmiotów Gminy Wrocław opartą o ideę społecznie odpowiedzialnej ekonomii współdzielenia zasobów rzeczowych i ludzkich, co przyczyni się do poszerzenia możliwości realizacji działań uczestników sieci i efektywnego wykorzystania posiadanych i pozyskiwanych zasobów.

Grzegorz Tymoszyk, prezes Fundacji „Umbrella”, koordynator PCWZ „Współdzielnia”

Jednym z naszych celów jest zwiększenie poziomu dostępności usług świadczonych w szczególności przez organizacje pozarządowe dla mieszkańców Wrocławia, w tym dla osób ze szczególnymi potrzebami. Istotne jest dla nas zainicjowanie sieci współpracy wrocławskich organizacji pozarządowych w ramach idei społecznie odpowiedzialnej ekonomii współdzielenia, co powiększy bazę zasobów do wykorzystania przez NGO w ich działalności.” 

Cele działalności „Współdzielni”:

✦ zwiększenie poziomu dostępności usług świadczonych w szczególności przez organizacje pozarządowe dla mieszkańców Wrocławia, w tym dla osób ze szczególnymi potrzebami;

✦ opracowanie, wdrożenie i przetestowanie rozwiązań służących działaniom Centrum „Współdzielnia” obecnie i w przyszłości

✦ zainicjowanie sieci współpracy wrocławskich organizacji pozarządowych w ramach idei społecznie odpowiedzialnej ekonomii współdzielenia, co powiększy bazę zasobów do wykorzystania przez NGO w ich działalności.

Kto może korzystać ze „Współdzielni”?

Beneficjentami Centrum „Współdzielnia” mogą być wyłącznie te organizacje pozarządowe (zgodnie z art. 3 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie), które:

realizują zadania publiczne Gminy Wrocław lub

* prowadzą działalność statutową w lokalach Gminy Wrocław na rzecz mieszkańców Wrocławia

oraz grupy nieformalne realizujące działania na rzecz mieszkańców Wrocławia pod auspicjami organizacji pozarządowej lub Gminy Wrocław.

Pierwszeństwo w wypożyczaniu sprzętu oraz uzyskiwaniu materiałów dotyczących dostępności mają te organizacje, które realizują lub będą realizować zadania z zakresu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii.

Jak zostać Beneficjentem?

 1. Sprawdź czy Twoja organizacja może być beneficjentem „Współdzielni”
 2. Zapoznaj się z „Regulaminem” i jeśli zasady Ci odpowiadają to…
 3. Pobierz ze strony Fundacji, wypełnij i złóż wymagane dokumenty („Porozumienie o współpracy” i wymagane załączniki)
 4. Po zatwierdzeniu „Porozumienia” przez koordynatora odbierz swój egzemplarz z indywidualnym numerem.
 5. Korzystaj z usług „Współdzielni”!

Jak wygląda proces wypożyczenia?

 1. Wejdź na stronę old.fundacja-umbrella.org.pl i wybierz zakładkę „Współdzielnia”
 2. Pobierz Katalog Zasobów (Dokumenty do pobrania)
 3. Wybierz potrzebny sprzęt – zapoznaj się z opisem, kaucją i podanymi parametrami
 4. Przejdź przez formularz rezerwacji dostępny na stronie. Wybierz usługę, następnie konkretny zasób, a następnie wpisz wymagane dane – imię i nazwisko, numer Porozumienia, numer telefonu i adres email. Rezerwacja jest złożona.
 5. W dniu odbioru lub wcześniej przyjedź do siedziby Fundacji by podpisać Wniosek o wypożyczenie zasobów.
 6. Złóż kaucję i odbierz sprzęt
 7. Oddaj wypożyczone zasoby w wybranym dniu.

Jak mogę pozyskać tabliczki informacyjne w alfabecie braille’a?

 1. Podpisz Porozumienie o współpracy.
 2. Przeczytaj wymagania prawne dotyczące dostępności – ustawy, rozporządzenia
 3. Na podstawie Katalogu Zasobów stwórz listę potrzebnych tabliczek w Twojej organizacji
 4. Wypełnij Wniosek o przekazanie artykułów
 5. Przyjdź do Centrum i odbierz tabliczki

Jakie zasoby mogę bezpłatnie pozyskać będąc Beneficjentem?

 1. Tabliczki informacyjne w języky braille’a
 2. Taśmy antypoślizgowe ostrzegawcze (ziarniste)
 3. Gongi przywoławcze


Dokumenty do pobrania