WROCŁAW BEZ SMOGU – JAK ZMIENIĆ PIEC?

„WROCŁAW BEZ SMOGU – JAK ZMIENIĆ PIEC?” to projekt polegający na realizacji kampanii informacyjno-promocyjnej dotyczącej działań Miasta w zakresie likwidacji źródeł ogrzewania na paliwo stałe z wykorzystaniem oferowanych przez Gminę Wrocław programów finansowego wsparcia mieszkańców w procesie zmiany systemów grzewczych.

W ramach projektu przewidziany jest dwuetapowy proces rekrutacji, podczas którego zostanie wyłonionych 8 Asystentów „Zmień Piec”.

  • I etap: Zgłoszenia poprzez przesłanie wypełnionego formularza zgłoszeniowego do dnia 09.06.2020r.
  • II etap: Rozmowa z wybranymi kandydatami.

Przyszli Asystenci ZP zostaną przeszkoleni przez doradców energetycznych Gminy Wrocław w obszarze programów Kawka Plus, Termo Kawka, Lokalnego Programu Osłonowego oraz Zwolnienia z Czynszu. Przeszkoleni Asystenci „Zmień Piec” zostaną zobligowani do pełnienia dyżurów zarówno stałych, jak i mobilnych w obrębie 5 wrocławskich osiedli objętych realizacją projektu, tj. Ołbin, Plac Grunwaldzki, Nadodrze, Przedmieście Świdnickie oraz Przedmieście Oławskie. Każdemu z 8 Asystentów ZP zostanie przydzielony konkretny obszar działalności. pokrywać. Podczas dyżurów Asystenci ZP będą informować o ww. programach, a także służyć wiedzą i wsparciem w realizacji konkretnych inwestycji dla osób, które nie będą w stanie sfinalizować jej w sposób samodzielny. Dyżury odbywać się będą od poniedziałku do piątku w wymiarze od 5 do 8 godzin tygodniowo, które przypadać będą na jednego Asystenta ZP.

W okresie lipiec – listopad 2020 Asystenci ZP łącznie zrealizują 1280 godzin dyżurów.

Projekt „WROCŁAW BEZ SMOGU – JAK ZMIENIĆ PIEC?” finansowany jest ze środków Gminy Wrocław.

Informacji nt. rekrutacji udziela:
Kamila Walkowiak – Koordynator projektu
adres e-mail: k.walkowiak@sektor3.wroclaw.pl
tel. 607 603 921


Zobacz inne nasze projekty