Społeczna praca gminę wzbogaca

Kilkumiesięczny projekt był realizowany na terenie Gminy Dziadowa Kłoda (powiat oleśnicki) w roku 2009. Fundacja ?Umbrella? odpowiadała za realizację cyklu szkoleń, konsultacji i wizyt studyjnych dla 40 uczestników. Projekt był finansowany we środków Unii Europejskiej w ramach  Europejskiego Funduszu Społecznego (9.5. Oddolne inicjatywy edukacyjne na obszarach wiejskich). Celem głównym przedsięwzięcia było pobudzanie świadomości lokalnej społeczności i motywowanie jej do działania na rzecz rozwoju i szeroko rozumianej edukacji. Cele szczegółowe projektu to zdobycie kompleksowej wiedzy z zakresu zakładania i prowadzenia stowarzyszenia, założenie stowarzyszenia, którego działalność będzie ukierunkowana na aktywizację lokalnej społeczności, mobilizowanie i zachęcanie do podejmowania różnych działań, podnoszenie własnego poziomu wiedzy, podnoszenie poziomu własnej akceptacji i wiary we własne siły i możliwości.

Odbyły się następujące szkolenia:

 1. Zakładanie i prowadzenie organizacji
 2. Zarządzanie finansami
 3. Przegląd źródeł finansowania działalności
 4. Finansowanie działalności ze środków publicznych
 5. Prawo zamówień publicznych
 6. Fundusze unijne dla organizacji pozarządowych
 7. Wprowadzenie do rachunkowości i księgowości
 8. Prawo pracy, formy zatrudnienia w organizacjach pozarządowych, BHP
 9. Zarządzanie organizacją i projektem oraz współpraca z otoczeniem
 10. Zarządzanie organizacją pozarządową
 11. Komunikacja i PR
 12. Organizacja wolontariatu
 13. Budowanie partnerstw
 14. Współpraca z biznesem
 15. Zastosowanie nowoczesnych technologii w działaniach organizacji
 16. Generatory wniosków

Uczestnicy skorzystali z konsultacji indywidualnych lub grupowych ze specjalistami w celu wyjaśnienia kwestii wątpliwych, dopracowania dokumentów przygotowanych podczas szkoleń. Odbyli także wizyty studyjne w siedzibach działających organizacji pozarządowych. Dzięki projektowi zostało powołane do życia Stowarzyszenie na rzecz rozwoju gminy Dziadowa Kłoda „LIBRA” (strona stowarzyszenia:  http://www.e-libra.org.pl/

dziadowa-stopka


Zobacz inne nasze projekty