Pokaz społecznej Super Mocy

Projekt: ?Pokaz społecznej Super Mocy? promował aktywność społeczną poprzez przeglądy kampanii społecznych (przykłady dobrych praktyk opatrzone komentarzem ekspertów) oraz nową odsłonę portalu: www.sektor3.wroclaw.pl.

Naszym celem była promocja liderów bądź organizacji czy innych podmiotów generujących aktywność społeczną oraz prezentacja dobrych przykładów-inspiracji, które zyskały popularność i uznanie w promowaniu idei, zmianie postaw i przekonań społecznych.

Emitowaliśmy we Wrocławiu, rozpowszechnialiśmy na Dolnym Śląsku, a ostatecznie udostępnialiśmy informacje i materiały w taki sposób, by każdy mógł mieć do nich dostęp w miejscu i czasie przez siebie wybranym.

Z czym kojarzy się Pokaz społecznej Super Mocy?
Zawsze najnowsze i aktualne informacje! Baza kontaktów! A podczas przeglądów duży ekran i najlepsze, polskie kampanie! Oraz możliwość dyskusji z ekspertami i gośćmi specjalnymi. W finale: ?Kampania ze społeczną super mocą? ? wyróżnienie publiczności. A dla zainteresowanych: paczka do multiplikacji w regionie ? dystrybuowane bezpłatnie materiały video z przeglądem kampanii.

W czym tkwiła unikatowość Przeglądu Kampanii Społecznych?
Organizowany przez nas Przegląd miał premierę 26 maja w czasie ?Dolnośląskiego Forum Organizacji Pozarządowych i Aktywności Społecznej 2013? (https://www.facebook.com/events/361482843963826/). Nie był rankingiem kampanii, lecz pokazem najlepszych naszym zdaniem kampanii, które w 2012-2013 roku pojawiły się w mediach.
Pokaz Społecznej Super Mocy i paczka do multiplikacji w regionie NIE były przedsięwzięciem komercyjnym. Jesteśmy Fundacją i nie działamy dla zysku. Wstęp na wszystkie emisje przeglądu był bezpłatny. Również paczka do multiplikacji w regionie była przekazywana podmiotom zainteresowanym emisją przeglądu w swoim mieście bezpłatnie.

Przegląd Kampanii Społecznych zaprezentował kampanie społeczne emitowane w Polsce, które dotyczą i angażują wszystkich poprzez wykorzystanie massmediów, często charakter ogólnopolski kampanii czy powszechność poruszanych problemów. W czasie moderowanych paneli dyskusyjnych odpowiadaliśmy m. in. na pytania: Dlaczego akurat te a nie inne komunikaty? Czy to nasze polskie problemy? Które z postaw społecznych promujemy? A które przekonania chcemy zmieniać? Jaki przekaz społeczny faktycznie przyczynia się do kształtowania naszych przekonań? Oprócz samych spotów reklamowych zaprezentowaliśmy szereg działań realizowanych w ramach kampanii, co pozwoliło, mam nadzieję, bardziej zrozumieć proces zmiany postaw społecznych. - mówi o Pokazie jego inicjatorka i koordynatorka, Katarzyna Demitrewicz

TOPLISTA_pokazu_spolecznej_

ORGANIZATOR:
Fundacja Wspierania Organizacji Pozarządowych ?Umbrella?

PARTNERZY PRZEGLĄDU:

  • Hala Stulecia
  • Instytut Dziennikarstwa i Komunikacji Społecznej Uniwersytetu Wrocławskiego
  • Wrocławskie Centrum Wspierania Organizacji Pozarządowych SEKTOR3
  • Kino Nowe Horyzonty

Projekt współfinansowany ze środków Samorządu Województwa Dolnośląskiego.

Więcej o projekcie: http://www.sektor3.wroclaw.pl/tag/pokaz-spolecznej-super-mocy/


Zobacz inne nasze projekty