Lekcja: Enter na Dolnym Śląsku

O PROJEKCIE
Operatorzy ogólnopolscy: Fundacja Orange w partnerstwie z Fundacją Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego oraz Instytutem Spraw Publicznych.

Finansowanie: Projekt jest realizowany ze środków UE. Dofinansowanie zostało przyznane przez Centrum Projektów Polska Cyfrowa w ramach działania 3.1 ?Działania szkoleniowe na rzecz rozwoju kompetencji cyfrowych? Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020.

Czas trwania projektu: 18 miesięcy  (styczeń 2020- czerwiec 2021)

Budżet: 285 620,00 zł

Realizatorzy na Dolnym Śląsku: Dolnośląska Federacja Organizacji Pozarządowych, Fundacja Wspierania Organizacji Pozarządowych ?Umbrella?, Fundacja Krzyżowa dla Porozumienia Europejskiego, Wrocławskie Centrum Doskonalenia Nauczycieli.

Cel projektu: podnoszenie kompetencji cyfrowych nauczycieli i zwiększenie udziału technologii informacyjno-komunikacyjnych w procesie dydaktycznym. Jednym z kluczowych założeń przedsięwzięcia jest także przygotowanie pedagogów do tworzenia własnych i korzystania z różnego rodzaju e-materiałów.

Każdy z uczestników projektu  ?Lekcja: Enter? odbędzie szkolenie, opracuje dwa scenariusze zajęć z wykorzystaniem TIK oraz przeprowadzi na ich podstawie zajęcia w szkole. Uczestnicy szkoleń będą mieli dostęp do specjalnej platformy edukacyjnej, skorzystają z webinariów i z tutoriali, które przybliżą im sposoby wykorzystania różnych narzędzi i aplikacji w codziennej pracy z uczniami.

Lekcja:Enter na Dolnym Śląsku ? przeszkolenie w ciągu 18 miesięcy minimum 566 nauczycieli z terenu Dolnego Śląska w zakresie kompetencji cyfrowych.

KONTAKT
Koordynatorka Projektu Lekcja:Enter na Dolnym Śląsku:
Alicja Pietrzyk | alicja.pietrzyk@dfop.org.pl

Więcej informacji


Zobacz inne nasze projekty