Kongres Wrocławskich Organizacji Pozarządowych

Kongres Wrocławskich Organizacji Pozarządowych to największe spotkanie przedstawicieli wrocławskiego III sektora, Gminy Wrocław, społecznie odpowiedzialnego biznesu i aktywnych obywateli naszego miasta

Kongres dla nas ? wrocławskich organizacji pozarządowych ? jest corocznym świętem oraz okazją do spotkania i rozmów o ważnych sprawach Wrocławia oraz jego mieszkańców.

Kongres to:

  • międzysektorowe spotkanie dla tych, którzy potrzebują usłyszeć siebie nawzajem,
  • miejsce, gdzie można zaprezentować efektywne działania, które poprawiają jakość życia we Wrocławiu
  • możliwość wymiany doświadczeń dla osób z różnych środowisk,
  • spotkanie przedstawicieli trzeciego sektora i administracji,
  • przyjazna przestrzeń umożliwiająca poznanie wrocławskich organizacji,
  • szansa na nawiązanie współpracy, która umożliwi pełniejsze działania na rzecz lokalnych społeczności.

Kto może uczestniczyć?
Przedstawiciele wrocławskich i działających w naszym mieście stowarzyszeń, fundacji, spółdzielni socjalnych, ruchów miejskich, a także społeczników, osoby reprezentujące biznes i administrację publiczną oraz tych, którzy chcą poznać organizacje pozarządowe Wrocławia.

Na Kongres warto przyjść, bo spotkają się na nim wszyscy, którzy chcą zmieniać lub już zmieniają nasze miasto od strony społecznej.Zobacz inne nasze projekty