Kierunek -> Rozwój! Wzmocnienie potencjału NGO z terenu Wrocławia i powiatu wrocławskiego

Termin realizacji: 02.09.2013 – 31.12.2013
Źródło finansowania projektu: Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego
Wartość projektu: 30225,00 zł

stopka-kierunek-rozwoj-1000piks

W ramach projektu ze wsparcia skorzystało 20 przedstawicieli organizacji pozarządowych oraz 237 osób zainteresowanych działalnością społeczną z terenu Wrocławia i powiatu wrocławskiego. Zorganizowano 80 godzin szkoleń i 100 godzin doradztwa specjalistycznego dla przedstawicieli NGO, spotkania animacyjne dla młodzieży z działalności społecznej i obywatelskiej (w tym NGO i wolontariat), spotkania informacyjne dot. działalności organizacji pozarządowych (prawo, księgowość).

stopka-UMBRELLA-UMWD-1000piks


Zobacz inne nasze projekty