Erasmus+

Erasmus + Mobilność kadry edukacji dorosłych

Za nami liczne przygotowania, 23 mobilności kadry i wolontariuszy odbyte w formie tandemów szkoleniowych, zdobyte nowe kompetencje, nawiązane nowe partnerstwa, zrealizowane spotkania, dzielenie się rezultatami szkoleń w formie indywidualnych konsultacji i mnóstwo nowych pomysłów na kolejne międzynarodowe przedsięwzięcia? Tak minął rok projektu realizowanego wspólnie przez Fundację Wspierania Organizacji Pozarządowych ?UMBRELLA?, Stowarzyszenia Pomysł na Życie, Fundacji Hobbit, Dolnośl.askiego Centrum Psychoonkologgi i Rehabilitacji, Centrum Edukacji i Badań Społecznych oraz Fundacji Ka-Tet, wraz z siedmioma organizacjami partnerskimi z Włoch, Cypru, Portugalii, Wielkiej Brytanii i Malty.

Projekt ?Rozwój kadr wrocławskiego sektora pozarządowego dla skutecznej edukacji dorosłych? powstał z inicjatywy Fundacji Wspierania Organizacji Pozarządowych „Umbrella” oraz sześciu organizacji partnerskich. Organizacje te działają w obszarze edukacji dorosłych w zakresie rozwijania kompetencji kluczowych.
Partnerstwo tworzyly podmioty współpracujące na co dzień w obszarze rozwoju społecznego i uzupełniające swoje działania w wymiarze lokalnym, regionalnym i krajowym, chcące poszerzyć swój zasięg o wymiar europejski w zakresie edukacji dorosłych, kształcenia zawodowego dla sektora pozarządowego oraz pracy na rzecz spójności społecznej. Decydując się na zainicjowanie konsorcjum, organizacje stworzyły wspólny Europejski Plan Rozwoju, który określa ich strategię rozwojową. Znalazły się w niej następujące obszary rozwojowe:

  • Profesjonalizacja działań w zakresie nauczania dorosłych
  • Profesjonalizacja działań w zakresie zarządzania projektami edukacyjnymi i europejskimi
  • Rozwój kompetencji pracowników
  • Rozwój sieci partnerów na poziomie europejskim

Celem projektu był rozwój i wzmocnienie kompetencji pracowników, kadry zarządzającej oraz niektórych wolontariuszy w obszarach: zarządzanie edukacyjnymi projektami międzynarodowymi, zarządzania organizacją, rozwój kompetencji w obszarze edukacji dorosłych oraz rozwój kompetencji interpersonalnych.
Cele te partnerstwo konsorcjum osiągnęło dzięki przygotowaniu i wdrożeniu 23 mobilności edukacyjnych (w formie tandemów szkoleniowych) polegających na uczestnictwu pracowników i wolontariuszy w specjalistycznych szkoleniach organizowanych przez podmioty zagraniczne z różnych krajów.

RELACJE ZE SZKOLEŃ

Projekt ?Rozwój kadr wrocławskiego sektora pozarządowego dla skutecznej edukacji dorosłych? był realizowany w ramach programu Unii Europejskiej Erasmus + (Edukacja Dorosłych).
Ten projekt został zrealizowany przy wsparciu finansowym Komisji Europejskiej. Projekt lub publikacja odzwierciedlają jedynie stanowisko ich autora i Komisja Europejska nie ponosi odpowiedzialności za umieszczoną w nich zawartość merytoryczną.


Zobacz inne nasze projekty