Dolnośląski Fundusz Małych Inicjatyw

Zapraszamy do udziału w projekcie, w którym możecie otrzymać nie tylko wsparcie merytoryczne, ale również finansowe w postaci mikrograntu do kwoty 5000 zł.

?Dolnośląski Fundusz Małych Inicjatyw? to projekt dofinansowany z Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej w ramach Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich na Lata 2014-2020. Projekt realizowany jest przez Centrum ds. Katastrof i Klęsk Żywiołowych TRATWA, w partnerstwie z Dolnośląską Federacją Organizacji Pozarządowych i Fundacją Wspierania Organizacji Pozarządowych UMBRELLA. Okres realizacji projektu trwa od 2014-06-01 do 2016-11-30.

O projekcie:

Więcej na: http://maleinicjatywy.pl/

dfmi_stopka


Zobacz inne nasze projekty