CUD: Ciało Umysł Duch

O PROJEKCIE
Potrzeba realizacji projektu ma ścisły związek trwającą od roku pandemią, skutkującą izolacją i licznymi ograniczeniami, które szczególnie dotykają osoby najbardziej narażone ? seniorów.
Osoby starsze od wielu miesięcy pozostają we własnych mieszkaniach/domach, w konsekwencji wiele z nich doświadcza poczucia osamotnienia, samotności, izolacji, co przekłada się na ich kondycję psychofizyczną.

Pandemia nie tyle odkryła nowe problemy wśród seniorów, co ?podkreśliła te, które do tej pory i tak istniały, czyli samotność, wykluczenie cyfrowe i problemy zdrowotne.? Samotność i brak kontaktu z innymi jest ? szczególnie dla osób starszych ? ogromnie trudnym i destrukcyjnym doświadczeniem. W dobie pandemii pragnienie jakiegokolwiek kontaktu z drugim człowiekiem, interakcji, prostego działania pojawia się jako trzecia kluczowa potrzeba seniorów, zaraz po dostępie do opieki medycznej, recept i rzetelnej wiedzy.

Kluby seniora, Uniwersytety Trzeciego Wieku i inne organizacje senioralne oferujące dotąd bogaty program działań edukacyjnych i aktywizacyjnych pozostają zamknięte lub działają w ograniczonej formule. Z analizy aktualnych ofert 6 Uniwersytetów Trzeciego Wieku z obszaru województwa dolnośląskiego wynika, że większość UTW nie prowadzi zajęć ani w formie spotkań stacjonarnych, ani online. Około połowa z nich oferuje słuchaczom/studentom/członkom wycieczki wyjazdowe, zaplanowane na okres wakacyjny. W podobny sposób funkcjonują kluby seniora. Podmioty i organizacje senioralne, często same prowadzone przez osoby starsze, czekają na wznowienie działalności na czas, gdy większość seniorów zostanie zaszczepiona. Dotychczas aktywne starsze osoby zostały zmuszone do zawieszenia aktywności edukacyjnej, towarzyskiej, sportowej na bliżej nieokreślony, wciąż wydłużający się czas.

W związku z powyższym proponujemy holistyczne warsztaty rozwojowe, prowadzone w bezpiecznej formule online, wspierające odporność, regenerację i rozluźnienie (CIAŁO), aktywność umysłową i ?psychiczne bhp? (UMYSŁ) oraz wewnętrzną motywację i autorefleksję (DUCH). Warsztaty poprzedzone zostaną konsultacjami i pomocą w nauce obsługi jednej z prostych aplikacji umożliwiającej spotkania online i przeprowadzenie oraz udział w warsztatach.

Finansowanie: Projekt jest finansowany ze środków Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego.

Czas trwania projektu: 4 miesiące (maj ? sierpień 2021)

Budżet: 23 020,00 zł

Realizatorzy: Fundacja Wspierania Organizacji Pozarządowych ?Umbrella?,.

Cel projektu: aktywizacja seniorów z 3 powiatów Dolnego Śląska, wyposażenie ich w wiedzę i praktyczne umiejętności w zakresie wspierania własnej odporności, regeneracji i rozluźnienia, aktywności umysłowej oraz wewnętrznej motywacji i autorefleksji; wzmocnienie i wsparcie osób starszych w trudnym, przedłużającym się czasie izolacji i ograniczeń; podniesienie umiejętności korzystania z narzędzi kmunikacji cyfrowej, a co za tym idzie ? ośmielenie seniorów do sięgania w przyszłości po oferty w tej formule.

KONTAKT
Koordynatorka Projektu CUD: Ciało Umysł Duch:
Bożena Izdebska | b.izdebska@sektor3.wroclaw.pl


Zobacz inne nasze projekty