12 kroków do budowania kapitału finansowego organizacji

23 grudnia 2010r. zakończyła się realizacja projektu ?12 kroków?. W trwającym 3 miesiące przedsięwzięciu wzięło udział 40 osób. Projekt był adresowany do organizacji pozarządowych i grup inicjatywnych mających siedzibę na terenie Wrocławia lub powiatów wrocławskiego ziemskiego, średzkiego, oleśnickiego, trzebnickiego – członków, pracowników i wolontariuszy. W ramach projektu każdy uczestnik wziął udział w 12 szkoleniach (w sumie 96 h dydaktycznych), 2 wizytach studyjnych we wzorcowych organizacjach, 1 grupowym spotkaniu monitorującym efekty we wdrażaniu strategii budowania kapitału finansowego i 1 godzinie indywidualnego doradztwa. Uczestnicy projektu przygotowali pod okiem specjalistów krótko- lub długookresowe strategie pozyskiwania funduszy dla swoich organizacji, które będą wdrażane. 

Cykl szkoleń obejmował następujące tematy:

 • Trening kreatywności,
 • Podstawy fundraisingu,
 • Tworzenie projektów,
 • Przegląd źródeł finansowania działalności organizacji,
 • Organizacja w oczach darczyńców ? budowanie wizerunku,
 • Współpraca z biznesem,
 • Współpraca z darczyńcami indywidualnymi,
 • Pozyskiwanie krajowych środków publicznych na realizację zadań publicznych,
 • Pozyskiwanie funduszy unijnych,
 • Prowadzenie działalności gospodarczej,
 • Zarządzanie finansami w organizacji z elementami rachunkowości i księgowości,
 • Planowanie strategii fundraisingowej organizacji.

Realizatorem projektu była Fundacja Wspierania Organizacji Pozarządowych ?Umbrella? we współpracy z Domem Spotkań im. Angelusa Silesiusa. Projekt był współfinansowany ze środków Programu Operacyjnego Fundusz Inicjatyw Obywatelskich na lata 2009-2013.

Strona projektu: http://12krokow.sektor3.wroclaw.pl/

12krokow-stopka


Zobacz inne nasze projekty