Nasza misja

Na co dzień Fundacja Umbrella prowadzi wrocławski inkubator organizacji pozarządowych - Wrocławskie Centrum Wspierania Organizacji Pozarządowych SEKTOR 3 - realizując w ten sposób swoją misję i wizję:


Misja:

Pamiętając o tym, że aktywność obywateli jest podstawą demokracji, wspieramy powstawanie i rozwój wrocławskich organizacji pozarządowych i inicjatyw społecznych. W tym celu prowadzimy działalność szkoleniową, doradczą, informacyjną oraz udostępniamy nasze zasoby lokalowe i sprzętowe.

Wizja:

Dążymy do tego, aby współpracujące z nami organizacje nauczyły się działać samodzielnie i skutecznie oraz dynamicznie rozwijały się i realizowały swoje cele. 

logo-SEKTOR3-600piks


Historia powstania Wrocławskiego Centrum Wspierania Organizacji Pozarządowych Sektor 3

Opowiada:

Grzegorz Tymoszyk - prezes Fundacji Umbrella

grzegorz_small

Jest takie powiedzenie: ?urodzić się pod szczęśliwą gwiazdą??  Znawcy astrologii twierdzą, że wszystkie zdarzenia tu, na Ziemi, są implikowane specyficznym w danym momencie układem gwiazd i konstelacji?

Kiedy myślę o tym jak powstawało miejsce, którego krótką historię mam napisać, przychodzą mi do głowy takie właśnie skojarzenia - pewien pomysł, pewna idea niesiona przez kilka osób musiała czekać cierpliwie przez lata na ten szczęśliwy układ gwiazd wrocławskiej konstelacji, aby wreszcie rozbłysnąć decyzją: robimy!

Narodziny pomysłu powstania w naszym grodzie inkubatora organizacji pozarządowych, jakby rzekł dziejopis: ?giną w pomroce dziejów i osnute są mgłą legend i tajemnych zdarzeń??

Być może początek był taki:

Jesienią 1994 roku dwóch przyjaciół ?od piaskownicy?, Krzysiek i Grzesiek, na zakończenie rocznego kursu liderów organizacji pozarządowych, wyjechało do Barcelony, aby w Katalonii podglądać działalność tamtejszych organizacji pozarządowych. Wśród wielu dziwów zobaczyli i ten, inkubatorem zwany: wieżowiec w centrum miasta, kilkadziesiąt nowoczesnych pokoi biurowych wyposażonych we wszystko, czego potrzeba, centrum konferencyjne, biblioteka, sala komputerowa, recepcja i mrowie zabieganych liderów, a na parterze sklepy, restauracje i jeszcze podziemny parking, które płacąc komercyjny czynsz, pozwalały utrzymać w dużym stopniu cały inkubator?

Czas pod katalońskim słońcem minął szybko, czas było wracać do jesiennej szarugi na wrocławskich ulicach, ale ?ziarno zostało zasiane??

Może było tak, a może zgoła inaczej?

Faktem jest, że wokół idei utworzenia we Wrocławiu inkubatora NGO zaczęło się z czasem skupiać coraz więcej osób: zarówno przedstawicieli organizacji, zaangażowanych społecznie polityków, jak i przedstawicieli Rady Miasta oraz Urzędu Miejskiego.

A jak wiadomo - ?kropla drąży skałę nie siłą, lecz ciągłym spadaniem?. Pierwszym sukcesem w ?drążeniu skały? było powstanie Wrocławskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego i podjęcie przez nią oficjalnie tematu inkubatora, w co szczególnie zaangażowali się zasiadający w niej: senator RP - Władysław Sidorowicz oraz poseł na Sejm RP - Sławomir Piechota.

Kolejnym asumptem było powołanie we wrocławskim Urzędzie Miejskim specjalnie wyodrębnionej komórki:

Biura ds. Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi, kierowanego przez niezwykle przyjaźnie nastawione do organizacji osoby: p. dyr. Dominika Golemę i p. v-dyr. p. Beatę Bernacką.

Szczególnie p. Beata zaangażowała się, w najpierw / najpierw w promowanie idei powstania inkubatora, a następnie ?mrówczą pracę? przy wyszukiwaniu lokalu, organizacji remontu, prac projektowych, wyposażenia i wstępnego opracowywania koncepcji działań przyszłego Centrum Sektor 3.

Nie sposób wyliczyć te wszystkie osoby, które włączyły się proces narodzin wrocławskiego inkubatora ngo. Na pewno jednak wymienić trzeba: radnego, prezesa Stowarzyszenia im. św. Brata Alberta - Bohdana Aniszczyka, prezesa Fundacji Hobbit - Krzysztofa Bojdę, Prezesa Stowarzyszenia Tratwa - Roberta Drogosia, dyr. Departamentu Spraw Społecznych - Michała Janickiego, wiceprezydenta (a wcześniej Skarbnika Gminy) - Macieja Bluja, Skarbnika Gminy - Marcina Urbana, a przede wszystkim Prezydenta Miasta Wrocławia - Rafała Dutkiewicza, któremu idea budowy społeczeństwa obywatelskiego i rozwoju społecznego potencjału naszego miasta jest szczególnie bliska, a bez którego decyzji o ?zielonym świetle?, inkubator nie mógłby powstać.

Więc teraz już rozumiecie, dlaczego na początku pisałem o gwiazdach i konstelacjach?

Potem zaczął się remont, przebudowa i adaptacja dawnej hali remontowej autobusów, mieszczącej się na terenie zajezdni przy ul. Legnickiej. Koszty remontu i wyposażenia przekroczyły 3 mln zł. Równolegle ruszyły prace związane ze stworzeniem zespołu, który ?tchnąłby życie w te puste mury?. Urząd Miejski zwrócił się do wiodących wrocławskich organizacji pozarządowych o wskazanie osób, które byłyby gotowe stanąć do procedury rekrutacyjnej. W jej wyniku w lutym 2007 r. powstał 5-osobowy zespół, który pracując na zlecenie UM, zajął się opracowaniem misji i wizji oraz koncepcji działań inkubatora, opracowaniem nazwy, logo i spójnej strategii PR, podstawowych dokumentów formalnych, itp.

Po przekazaniu budynku przez ekipy budowlane spędziliśmy prawie dwa miesiące na sprzątaniu pomieszczeń, montowaniu i ustawianiu mebli, wyposażenia elektronicznego, biurowego i sanitarnego.

10 kwietnia 2007 roku odbyła się uroczystość otwarcia inkubatora NGO, od tej pory funkcjonującego pod oficjalną nazwą: Wrocławskie Centrum Wspierania Organizacji Pozarządowych Sektor3.

Zadaniem naszego zespołu było teraz rozpoczęcie codziennej działalności merytorycznej Centrum. Dzień po dniu docieraliśmy z informacjami o ofercie do środowiska wrocławskich organizacji oraz osób i środowisk chcących powołać nowe organizacje. Z każdym tygodniem przybywało też organizacji, które zgłaszały się do nas po wsparcie: na początku września było ich już ponad 20.

W tym czasie Urząd Miejski rozważał jaką koncepcję usytuowania formalnego Centrum wybrać: czy ma ono pozostać w strukturach UM, czy też prowadzenie Centrum powinno być przekazane w drodze konkursowej organizacji pozarządowej, jako zadani powierzone. Zdecydowano się na drugie rozwiązanie, co było nowatorskim krokiem w skali kraju: po raz pierwszy tak duży majątek i tak duże zadanie, z tak dużym budżetem miało być przekazane organizacji społecznej.

W wyniku postępowania konkursowego wybrany został projekt ?Razem do samodzielności? złożony przez Fundację Wspierania Organizacji Pozarządowych "Umbrella".

Powołana ona została przez liderów trzech wrocławskich organizacji, znanych z wieloletniej działalności w zróżnicowanych obszarach społecznych:

  • Fundacji Hobbit (organizacja czasu wolnego dzieci i młodzieży),
  • Stowarzyszenie im. św. Brata Alberta (pomoc bezdomnym, opieka socjalna),
  • Stowarzyszenie ?Tratwa? (organizacja infrastrukturalna).

Władze Fundacji postanowiły powierzyć realizację projektu zespołowi, który ?uruchamiał? inkubator, odpowiednio go rozbudowując o niezbędnych pracowników.

Od dnia 3 września 2007 do dnia dzisiejszego Centrum Sektor 3 prowadzone jest dla wrocławskich organizacji pozarządowych i inicjatyw społecznych przez Fundację "Umbrella".

Ale to już nie historia- to teraźniejszość, który razem z Wami tworzymy, wspólnie zmieniając na lepszy świat wokół nas - my Obywatele Wrocławia.


Aktualny statut Fundacji Wspierania Organizacji Pozarządowych "Umbrella"