Międzykulturowość i kreatywność?Międzykulturowość i kreatywność?- to kolejny z tematów które nasi pracownicy i wolontariusze zgłębiali podczas udziału w specjalistycznych kursach.

Marta Statkiewicz ? animator i szkoleniowiec oraz Cezary Ciszak ? specjalista PR z Fundacji Hobbit wzięli udzal w szkoleniu ?Międzykulturowość i kreatywność? w Lisbonie w Portugalii. W wyniku ich 6- dniowej pracy obaj otrzymali certyfikat, który został wydany przez Associaç?o Educativa para o Desenvolvimento da Criatividade.

Zagadnienia, które były poruszane na szkoleniu pozwoliły uczestnikom na zdobycie następujących kompetencji:

  • Zrozumienie najważniejszych teorii i podejść do komunikacji międzykulturowej.
  • Znajomość różnych międzykulturowych modeli kompetencji.
  • Lepsze zrozumienie kultury i jej wpływu na zachowanie.
  • Lepsze zrozumienie stereotypów i uprzedzeń
  • Zwiększona świadomość roli i wpływu, postaw i percepcji w komunikacji międzykulturowej.
  • Lepsze zrozumienie wsparcia umiejętności interpersonalnych i skutecznej komunikacji między kulturami,
  • Wiedzę na temat zastosowania różnych strategii komunikacyjnych w różnych kontekstach międzykulturowych
  • Wiedzę na temat podejść stosowanych w studiowaniu kreatywności i kreatywnych metod nauczania

Associaç?o Educativa para o Desenvolvimento da Criatividade  jest instytucją użyteczności publicznej, naukowo-edukacyjną organizacją non-profit, która ma na celu promocję badań naukowych oraz rozwój kreatywności i jej licznych zastosowań w różnych dziedzinach ludzkiej działalności. Dążąc do tego celu, stowarzyszenie promuje działalność badawczą, upowszechniającą i szkolenia, w tym: spotkania, konferencje i seminaria; działania szkoleniowe; projekty badawcze i inicjatywy edukacyjne; wydarzenia kulturalne dotyczące ekspresji twórczości; gromadzenie, przetwarzanie i rozpowszechnianie informacji związanych z kreatywnością i jej wieloma zastosowaniami.

Zdobytą wiedzą z chęcią podzielimy się z Wami!
Zapraszamy na szkolenia i doradztwo we Wrocławskim Centrum Wspierania Organizacji Pozarządowych ?Sektor 3?!

Projekt ?Rozwój kadr wrocławskiego sektora pozarządowego dla skutecznej edukacji dorosłych? był realizowany w ramach programu Unii Europejskiej Erasmus + (Edukacja Dorosłych).
Ten projekt został zrealizowany przy wsparciu finansowym Komisji Europejskiej. Projekt lub publikacja odzwierciedlają jedynie stanowisko ich autora i Komisja Europejska nie ponosi odpowiedzialności za umieszczoną w nich zawartość merytoryczną.