Język angielski dla szkoleniowców i pracowników administracyjnychJęzyk angielski dla szkoleniowców i pracowników administracyjnych w Hiszpanii – to kolejne tandemy, które udały się szkolenia w ramach projektu

Kolejne dwa tandemy, Agnieszka Cisowska ? Szul i Beata Szklarz (pracownicy Fundacji Umbrella) oraz Joanna Ławniczak (Fundacja Umbrella) i Agata Pustuła (Dolnośląskie Centum Psychoonkologii i Rehabilitacji) udały się do Barcelony w Hiszpanii St Julian na specjalistyczne szkolenie językowe. W wyniku ich 6- dniowej pracy otrzymały certyfikat, który został wydany przez Nkey. 

Zagadnienia, które były poruszane na szkoleniu pozwoliły uczestnikom na zdobycie następujących kompetencji:

  • wzmocnienie znajomość języka angielskiego na poziomie B1 i B2 Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego,
  • poszerzenie słownictwa zawodowego,
  • wzmocnienie kompetencji językowych i profilu zawodowego,
  • nabyli umiejętność stosowania technik pracy z grupami heterogenicznymi i mieszanymi,
  • nabyli umiejętność radzenia sobie ze zwiększoną różnorodnością językową i kulturową uczniów, w odniesieniu do podejścia integracyjnego,
  • nabyli wiedzę na temat metod wspierających rozwój placówek edukacyjnych w dziedzinie innowacyjnych i aktywnych metod pedagogicznych.

NKey jest wysoko wykwalifikowaną i doświadczoną firmą działającą głównie w branży technologii informatycznych oraz w zakresie badań i rozwoju systemów oraz zintegrowanych usług dla innowacji w różnych instytucjach. Działania szkoleniowe prowadzi poprzez Nkey Academy, gdzie oferowane są szkolenia językowe dla szerokiego grona odbiorców, szkolenia z wykorzystania nowych technologii oraz certyfikowanie kompetencji językowych i zawodowych. NKey współpracuje z różnymi podmiotami ze świata pracy i szkoleń w zakresie diagnozowania i odpowiadania na potrzeby społeczne. NKey ma elastyczną strukturę, funkcjonuje jako miejsce spotkań edukacyjnych,  działa na rzecz rozwoju sieci współpracy międzynarodowej.

Zdobytą wiedzą z chęcią podzielimy się z Wami!
Zapraszamy na szkolenia i doradztwo we Wrocławskim Centrum Wspierania Organizacji Pozarządowych ?Sektor 3?!

Projekt ?Rozwój kadr wrocławskiego sektora pozarządowego dla skutecznej edukacji dorosłych? był realizowany w ramach programu Unii Europejskiej Erasmus + (Edukacja Dorosłych).
Ten projekt został zrealizowany przy wsparciu finansowym Komisji Europejskiej. Projekt lub publikacja odzwierciedlają jedynie stanowisko ich autora i Komisja Europejska nie ponosi odpowiedzialności za umieszczoną w nich zawartość merytoryczną.