Inkubatory NGO

Fundacja Umbrella poleca (oprócz swojego) również inne centra wsparcia dla organizacji pozarządowych - zlokalizowane w całej Polsce - promuje je i działa na rzecz usprawnienia ich funkcjonowania.


Fundacja ?Umbrella? w roku 2009 zapoczątkowała cykl spotkań branżowych środowiska polskich organizacji i instytucji infrastrukturalnych (centrów wspierania organizacji pozarządowych) - o nazwie: Konwent Inkubatorów Organizacji Pozarządowych.

Pierwszy Konwent odbył się we Wrocławiu w dniach 5-6 marca 2009r. ? jego organizatorem była Fundacja ?Umbrella?. II.Konwent został zorganizowany przez Stowarzyszenie Współpracy Regionalnej z Chorzowa oraz Fundację ?Umbrella? w Lalikach (woj. śląskie) w dniach 10-11 września 2009r. Inicjatorem III.Konwentu była ponownie Fundacja ?Umbrella" - wydarzenie miało miejsce 10-11 września 2012r. we Wrocławskim Centrum Wspierania Organizacji Pozarządowych SEKTOR 3. IV.Konwent odbył się w Szczecińskim Inkubatorze Kultury 23-25 maja 2013 r. 

Konwent Inkubatorów Organizacji Pozarządowych umożliwia usprawnienie działań inkubatorów NGO w celu realizacji ich misji, tj. odpowiadania na problemy, z którymi borykają się organizacje pozarządowe i inicjatywy obywatelskie. Inkubatory zapewniają kompleksową, zwykle bezpłatną ofertę wsparcia dla organizacji pozarządowych - począwszy od pomocy przy ich rejestrowaniu, poprzez stawianie pierwszych kroków, aż po działanie profesjonalne. Do najczęściej oferowanych przez inkubatory usług należą: doradztwo, szkolenia i udostępnianie zasobów lokalowo-sprzętowych.

ZNAJDŹ INKUBATOR W SWOJEJ OKOLICY na stronie: http://www.sektor3.wroclaw.pl/zobacz-koniecznie/inkubatory-ngo/