Edukacja nieformalna osób dorosłych z zastosowaniem nowych rozwiązań ITEdukacja nieformalna osób dorosłych z zastosowaniem nowych rozwiązań IT – to kolejne szkolenia na które udali się nasi pracownicy

Beata Partyka (koordynator projektów, szkoleniowiec w zakresie kompetencji społecznych i obywatelskich, autor ścieżek szkoleniowych w zakresie edukacji europejskiej) oraz Marcin Walaszek (animator projektów lokalnych, specjalista ds. promocji, szkoleniowiec w zakresie emisji głosu, technik audio i audio deskrypcji) z Centrum Edukacji Badań Społecznych udali się do Santa Croce sull?Arno na szkolenie Edukacja nieformalna osób dorosłych z zastosowaniem nowych rozwiązań IT. W wyniku ich 5 – dniowej pracy otrzymali certyfikat, który został wydany przez Nkey. 

 

Zagadnienia, które były poruszane na szkoleniu pozwoliły uczestnikom na zdobycie następujących kompetencji:

 

  • umiejętność myślenia krytycznego,
  • umiejętność wykorzystania technologii informacyjno-komunikacyjnych w celu poprawy jakości i znaczenia głównego nurtu edukacji dorosłych,
  • wiedzę dotyczącą rozwijania kompetencji osobistych i zawodowych oraz budowania zaufania do korzystania z technologii informacyjno-komunikacyjnych w edukacji,
  • wiedzę odnośnie generowania gotowych do użycia materiałów, praktycznych pomysłów i bieżących aplikacji

NKey jest wysoko wykwalifikowaną i doświadczoną firmą działającą głównie w branży technologii informatycznych oraz w zakresie badań i rozwoju systemów oraz zintegrowanych usług dla innowacji w różnych instytucjach. Działania szkoleniowe prowadzi poprzez Nkey Academy, gdzie oferowane są szkolenia językowe dla szerokiego grona odbiorców, szkolenia z wykorzystania nowych technologii oraz certyfikowanie kompetencji językowych i zawodowych. NKey współpracuje z różnymi podmiotami ze świata pracy i szkoleń w zakresie diagnozowania i odpowiadania na potrzeby społeczne. NKey ma elastyczną strukturę, funkcjonuje jako miejsce spotkań edukacyjnych,  działa na rzecz rozwoju sieci współpracy międzynarodowej.

Zdobytą wiedzą z chęcią podzielimy się z Wami!
Zapraszamy na szkolenia i doradztwo we Wrocławskim Centrum Wspierania Organizacji Pozarządowych ?Sektor 3?!

Projekt ?Rozwój kadr wrocławskiego sektora pozarządowego dla skutecznej edukacji dorosłych? był realizowany w ramach programu Unii Europejskiej Erasmus + (Edukacja Dorosłych).
Ten projekt został zrealizowany przy wsparciu finansowym Komisji Europejskiej. Projekt lub publikacja odzwierciedlają jedynie stanowisko ich autora i Komisja Europejska nie ponosi odpowiedzialności za umieszczoną w nich zawartość merytoryczną.